Avui: 09:30-13:30, 17:30-20:30 973 58 03 76 973 58 03 76

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.