Avui: 09:30-13:30, 17:00-20:00 973 58 03 76 973 58 03 76

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.